MINÄKÖ EMPAATTINEN ESIHENKILÖ?

8.9.2020

Lukeminen kannattaa. En ole pitänyt itseäni kovinkaan empaattisena – en ainakaan työrooleissani. Olen kokenut tämän puutteeksi ja saanut tästä myös urani aikana palautetta. Luin viikonloppuna Golemanin kirjaa tunneälystä. Siinä hän määritteli empatian ”kykynä aistia mitä muut tuntevat ja ajattelevat”. Hän jakoi empaattisuuden kolmeen lajiin:

Kognitiivinen empatia: ”Ymmärrän miten näet asian ja osaan ottaa sinut huomioon”

Henkinen empatia: ”Tunnen myötätuntoa sinua kohtaan”

Empaattinen huoli: ”Minusta tuntuu, että tarvitset apua ja olen valmis auttamaan”

Itse olen liittänyt empaattisuuteen lähinnä nuo kaksi viimeistä. Itselleni ensimmäinen empaattisuuden laji on kuitenkin vahvin. Goleman kuvaa tätä kognitiivista empatiaa eräänlaisena herkkyytenä tai pelisilmänä sosiaalisissa tilanteissa.

Heureka! Voimme siis olla empaattisia omalla luontaisella tavallamme!

Empaattisuutta korostetaan yhtenä hyvän johtajan ominaisuutena erityisesti nyt, kun työhön liittyy paljon epävarmuutta. Kuuntelin Aalto-yliopiston Pekka Mattilan webinaaria ”Rapid Stroke – Long Games”, jossa hän listasi juuri nyt tarvittavia johtajan ominaisuuksia; Awereness, Vulnerability, Empathy  ja Compassion.

Kaikista johtajan tai esimiehen ominaisuuksista juuri tuo empaattisuus ei ole omassa arvoasteikossani aiemmin noussut hyvinkään korkealle. Kuitenkin valmennuksissa korostamme, että on hyvä ”kuunnella herkällä korvalla”. Tai, että on hyvä pyrkiä ”aistimaan tiimin tunnetiloja”.

Siis, kun empatia käsitetään kykynä aistia organisaation tunnetiloja tai ajatuksia, niin taito nousee asteikossa korkealle. Perinteisesti empatia on yhdistetty mm. hoitotyöhön. Mutta laajemmin käsitettynä tätä taitoa tarvitaan hyvinkin alasta riippumatta johtamisessa, lähiesimiestyössä, asiakaspalvelussa, neuvotteluissa – missä tahansa on kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä.

Goleman puhuu siitä kuinka tärkeää ihmisen arvostuksen kokemisen kannalta on taito olla läsnä, keskittyä ja osoittaa kiinnostusta. Tätä empaattisen läsnäolon ja kuuntelemisen taitoa voimme oppia ja kehittää. Jos siis koet, että et ole empaattinen, niin tässä tulee hyvä uutinen: Empaattisuus ei ole jotain mitä meillä joko on tai ei ole. Tässäkin taidossa voit harjaantua, jos niin haluat.

Ollaan siis empaattisia. Juuri sillä meille ominaisella ja merkityksellisellä tavalla.

Ja lopuksi käytännön vinkki: Olipa kykysi aistia keskustelukumppanisi tunteet ja ajatukset kuinka hyvä tahansa – niin muista kuitenkin kysyä ja varmistaa😊


Mikko Elomaa

Mikko Elomaa

Mikko Elomaa on toinen Tuletko kuulluksi -Tiimin perustajista, valmentavan johtamisen puolestapuhuja ja innostava työyhteisöjen kehittäjä.