Haluatko toimia kuten tähänkin asti, mutta odotat erilaisia tuloksia?

Vai olisiko nyt oikea hetki kokeilla, miten tehokkaiksi koetut ratkaisukeskeiset vuorovaikutustaidot toimivat?

Toimivat vuorovaikutustaidot ovat keskeinen osa menestyvien yritysten johtamista ja kilpailukyvyn parantamista.

Varaa 20 minuutin esittely

Ratkaisukeskeisistä vuorovaikutustaidoista on hyötyä jokapäiväisessä työssä

Vuorovaikutustaidot

Itseohjautuvuuden ja etätyön myötä vuorovaikutustaitojen merkitys yritysten johtamisessa tulee entisestään kasvamaan

Kuulluksi tuleminen

Tarjoamme työvälineitä siihen, että työntekijä kokee tulleensa aidosti kuulluksi ja arvostetuksi

Esimiestaidot

Onnistumisen kokemuksia esimiehille omassa työssään siitä kuinka ratkaisukeskeiset johtamismenetelmät toimivat

Valmennus

Valmennamme esimiehiä kehittymään omassa työssään ja saavuttamaan parempia tuloksia yhdessä tiiminsä kanssa

Tarjoamme valmennusta vuorovaikutuksen laadun parantamiseen

  • Valmennamme esimiehiä käyttämään konkreettisia ratkaisukeskeisiä työkaluja päivittäisessä työssään
  • Menetelmien ja harjoitusten avulla esimiehet saavat varmuutta parempaan yksilöiden ja työyhteisön johtamiseen
  • Tarjoamme esimiehille työvälineitä siihen, että työntekijä kokee tulleensa kuulluksi, tuntee pystyvänsä itse vaikuttamaan tavoitteisiinsa, työnsä sisältöön ja saa rehellistä ja rakentavaa palautetta.

Meiltä saat asiantuntevaa ja kokemukseen perustuvaa valmennusta

"Minulla on 25 vuoden johtamiskokemus sekä suurissa kansainvälisissä yrityksissä että pienissä- ja keskisuurissa yrityksissä. Viime vuodet olen toiminut yritysvalmentajana, hallituksen jäsenenä ja yrittäjänä. Koulutukseltani olen insinööri, eMBA ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti”
"Minulla on 12 vuoden työkokemus ilmailualalta joista viimeiset vuodet olen työskennellyt vaihtuvien tiimien esimiehenä. Koulutukseltani olen sosionomi ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti."

Ratkaisukeskeisyys on koetusti toimiva menetelmä johtamisessa

Valmennuksemme avulla esimiehet pääsevät edelleen kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan. Muutos näkyy laadun ja tulosten paranemisena.

Meillä on vahva kokemus ja teoreettinen tausta johtamisesta, valmentamisesta ja ratkaisukeskeisistä menetelmistä.

Kiinnostuitko? Haluaisitko tietää lisää?

Vuorovaikutustaitoja on aina mahdollista parantaa

  • Ihmisen oma kokemus aidosti merkityksellisestä ajatustenvaihdosta, on mielestämme onnistuneen keskustelun perusta. Esimiehen rooli ja merkitys on tässä hyvin tärkeä ja vuorovaikutustaidoissa on aina mahdollisuus kehittyä taitavammaksi. Yhdenmukaisilla eväillä varustetut esimiehet onnistuvat paremmin ohjaamaan työyhteisöä johdon hyväksi katsomaan suuntaan.
  • Olemme vakuuttuneita siitä, että toimivat vuorovaikutustaidot, ovat keskeinen osa menestyvien yritysten johtamista ja kilpailukyvyn parantamista.
  • Ratkaisukeskeisistä vuorovaikutustaidoista on hyötyä jokapäiväisessä työssä ja johtamisessa.