TULETKO KUULLUKSI® Esimiehen vuorovaikutustaidot
Kokoamme valmennuspäivistä, päivien välillä tapahtuvasta työstä ja henkilökohtaisesta valmennuksesta tilanteeseenne sopivan kokonaisuuden
Lue lisää
TULETKO KUULLUKSI® - Vuorovaikutustaidot muutoksessa
Valmennuskokonaisuus jossa huomioidaan erityisesti muutostilanteissa tarvittavat vuorovaikutustaidot
Lue lisää
TULETKO KUULLUKSI® Kehityskeskustelu valmennus
Paremmalla vuorovaikutuksella kehityskeskusteluista tulee merkityksellisä kaikille osapuolille
Lue lisää
Previous
Next

Valmennukset

TULETKO KUULLUKSI® - Esimiehen vuorovaikutustaidot

 • Valmennuskokonaisuus, jossa esimiehet oppivat ratkaisukeskeisiä vuorovaikutustaitoja kuten arvostavaa kuuntelua, tavoitteiden sanoittamista, palautteen antoa ja vastaanottamista ja ongelmapuheen kääntämistä ratkaisupuheeksi
 • Kokoamme valmennuspäivistä, päivien välillä tapahtuvasta käytännön työstä ja itsearvioinnista valmennettavalle ryhmälle sopivan kokonaisuuden
 • Valmennuspäivissä harjoiteltavat vuorovaikutustilanteet valitsemme valmennettavan esimiesryhmän tarpeiden mukaan. Tilanteita voisivat olla esimerkiksi kuinka aidosti kohdata ihmiset aikataulupaineen alla, kuinka antaa luontevasti vahvistavaa palautetta tai kuinka havaita ja ottaa puheeksi haastavia asioita
 • Oppimista voimme tukea myös lähipäivien välillä tapahtuvalla esimiesten henkilökohtaisella valmennuksella. Valmentajat voivat tehdä tätä joko etänä tai valmennettavien omalla työpaikalla

TULETKO KUULLUKSI® - Vuorovaikutustaidot muutoksessa

 • Valmennuskokonaisuus jossa huomioidaan erityisesti muutostilanteissa tarvittavat vuorovaikutustaidot
 • Muutos on aina mahdollisuus, mutta se voi tuoda mukanaan organisaatioon epävarmuutta ja jännitteitä.
 • Organisaatiomuutoksissa, yritysostojen ja fuusioiden yhteydessä tai vaikkapa yrityksen laajentuessa uusille kansainvälisille markkinoille sisäisen ja ulkoisen viestinnän onnistuminen on yksi keskeinen menestystekijä
 • Käytännön tasolla yrityksen, liiketoimintojen ja tiimien johtamisessa vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu entisestään
 • Omakohtainen kokemuksemme kansainvälisestä liiketoiminnasta auttaa meitä myös valmentajina tukemaan esimiehiä, jotka johtavat monikulttuurisia tiimejä.
 • Kokoamme valmennuskokonaisuuden lähipäivistä, päivien välillä tapahtuvasta käytännön työstä, esimiesten itsearvioista ja henkilökohtaisesta valmennuksesta. Valmennuspäivien teemat valitsemme valmennettavan ryhmän tarpeiden mukaan.

TULETKO KUULLUKSI® - Esimiehen kehityskeskustelu valmennus

 • Merkityksellisen kehityskeskustelun valmennuskokonaisuus, jossa harjoitellaan ratkaisukeskeisiä vuorovaikutustaitoja kuten arvostavaa kuuntelua, tavoitteiden sanoittamista ja palautteen antoa ja vastaanottamista
 • Vuorovaikutustaitoja oppii parhaiten vuorovaikutustilanteissa. Painopiste onkin käytännön harjoitteissa, joita tulemme tekemään sekä ryhmä- että parityöskentelynä.
 • Esimiesten oppimista tukee valmennuspäivien välissä tapahtuva käytäntöön soveltaminen, ohjattu itsearviointi ja työyhteisön jäsenten palaute
 • Opituista taidoista on hyötyä yhtä hyvin päivittäisessä johtamisessa kuin yksilö- ja ryhmäkehityskeskusteluissa