Mikko Elomaa

Management Consultant, eMBA, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Sami Kivinen

Sosionomi, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Valmentajat

Mikko
Elomaa

Mikon työskentelyssä yhdistyy kyky pitää prosessi yhtä aikaa avoimena uusille suunnille, sekä kyky viedä sitä määrätietoisesti eteenpäin. Mikko omaa sparraajalle ainutlaatuisia ominaisuuksia kuten kuuntelun ja läsnäolon taidon. Hänellä on kyky antaa tilaa uusien ajatusten syntymiselle.

Matti Hirvanen
Dialogue Tools Finland Oy

Yli 25 vuoden työurani aikana olen hankkinut laajaa kokemusta valmentavasta johtamisesta ja organisaation valmiuksien kehittämisestä useissa eri tehtävissä. Valtaosan työurastani olen tehnyt ulkomailla, ja olenkin oppinut arvostamaan kulttuurien monimuotoisuuden tuomia vahvuuksia organisaatioissa.

Oma johtamistapani on valmentava, ja sitä korostaa tavoitteellisuus, perusteellisuus ja haasteiden näkeminen mahdollisuuksina.

Valmentava johtaja on hyvä kuuntelija ja saa ihmiset oivaltamaan omat vahvuutensa. Hyvän johtajan täytyy pystyä myös menemään tarpeen niin vaatiessa oman mukavuusalueensa ulkopuolelle.

Peruskoulutukseltani olen Insinööri ja eMBA. Olen myös käynyt HHJ (Hyväksytty Hallituksen Jäsen) koulutuksen. Valmentajana toimimisen edellytyksenä näen jatkuvan itsensä kehittämisen. Viimeisin tutkintoni onkin ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, jonka suoritin Helsingin Psykoterapiainstituutissa.

Sami
Kivinen

Sami on asiakaspalvelun ammattilainen, joka johtaa asiakaskokemusta kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja vaihtuvissa tiimeissä. Rautainen osaaja, joka omaa myös kyvyn kehittää toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Hanna Paananen
Head of Cabin Crew
Finnair

Olen työskennellyt Finnairilla vuodesta 2006 ja suorittanut siellä mm. Finnair Cabin Crew Leadership- ja Chief Purser -koulutuksen. Minulla on vankka kokemus vaihtuvien tiimien johtamisesta.

Työelämän ohessa olen valmistunut sosionomiksi tehden päättötyön aiheesta: Työhyvinvointia vertaistuesta.

Valmistuin ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi Helsingin Psykoterapiainstituutissa syksyllä 2018.