Vuorovaikutustaitoja ja työkaluja työelämän tueksi - nyt myös etänä!

Tavat tehdä työtä muuttuvat - säilyykö työyhteisössäsi myös hyvä vuorovaikutus?

Varaa 20 minuutin esittely

Tuletko kuulluksi - Vuorovaikutustaitoja ja työkaluja työelämän johtamisen tueksi

Olemme sitä mieltä, että vuorovaikutukseen panostaminen on nykypäivän työelämässä hyvin tärkeää. Meidän mielestämme kaikki työ mitä tehdään ajatuksella, on asiantuntijatyötä, huolimatta työnkuvasta. Tutkimukset puoltavat sitä, että asiantuntija tekee työnsä parhaiten, kun hän voi hyvin ja hänen motivaatiotarpeensa työssä täyttyvät.

Tuletko kuulluksi – valmennuksen idea syntyi, kun Mikko ja Sami tutustuivat opiskellessaan ratkaisukeskeisiksi lyhytterapeuteiksi Helsingin psykoterapiainstituutissa. Mikolla on monipuolinen johtamiskokemus kansainvälisistä teknologiayrityksistä, sekä kaupallinen että tekninen peruskoulutus. Sami on tiimien johtamisen ja asiakaspalvelun ammattilainen ja on taustakoulutukseltaan sosionomi.

Kehitämme, yhdessä asiakkaittamme kanssa, työpaikkoja ja organisaatioita, joissa ihmiset tulevat paremmin kuulluksi. Valmennuksissamme oppii konkreettisia työtaitoja sekä ajatusmaailmaa, jolla vastata nykytyöelämän tarpeisiin.

Tarjoamme valmennusta vuorovaikutuksen laadun parantamiseen

  • Valmennamme esimiehiä käyttämään konkreettisia ratkaisukeskeisiä työkaluja päivittäisessä työssään
  • Menetelmien ja harjoitusten avulla esimiehet saavat varmuutta parempaan yksilöiden ja työyhteisön johtamiseen
  • Tarjoamme esimiehille työvälineitä siihen, että työntekijä kokee tulleensa kuulluksi, tuntee pystyvänsä itse vaikuttamaan tavoitteisiinsa, työnsä sisältöön ja saa rehellistä ja rakentavaa palautetta.

Meiltä saat asiantuntevaa ja kokemukseen perustuvaa valmennusta

"Minulla on 25 vuoden johtamiskokemus sekä suurissa kansainvälisissä yrityksissä että pienissä- ja keskisuurissa yrityksissä. Viime vuodet olen toiminut yritysvalmentajana, hallituksen jäsenenä ja yrittäjänä. Koulutukseltani olen insinööri, eMBA ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti”
"Minulla on 12 vuoden työkokemus ilmailualalta joista viimeiset vuodet olen työskennellyt vaihtuvien tiimien esimiehenä. Koulutukseltani olen sosionomi ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti."

Ratkaisukeskeisyys on koetusti toimiva menetelmä johtamisessa

Valmennuksemme avulla esimiehet pääsevät edelleen kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan. Muutos näkyy laadun ja tulosten paranemisena.

Meillä on vahva kokemus ja teoreettinen tausta johtamisesta, valmentamisesta ja ratkaisukeskeisistä menetelmistä.

Kiinnostuitko? Haluaisitko tietää lisää?

Vuorovaikutustaitoja on aina mahdollista parantaa

  • Ihmisen oma kokemus aidosti merkityksellisestä ajatustenvaihdosta, on mielestämme onnistuneen keskustelun perusta. Esimiehen rooli ja merkitys on tässä hyvin tärkeä ja vuorovaikutustaidoissa on aina mahdollisuus kehittyä taitavammaksi. Yhdenmukaisilla eväillä varustetut esimiehet onnistuvat paremmin ohjaamaan työyhteisöä johdon hyväksi katsomaan suuntaan.
  • Olemme vakuuttuneita siitä, että toimivat vuorovaikutustaidot, ovat keskeinen osa menestyvien yritysten johtamista ja kilpailukyvyn parantamista.
  • Ratkaisukeskeisistä vuorovaikutustaidoista on hyötyä jokapäiväisessä työssä ja johtamisessa.