Vuorovaikutukseen panostaminen on aina ajankohtaista!

Tutustu esihenkilön vuorovaikutustaidot -valmennusohjelmaan

Toimiva vuorovaikutus on edellytys hyvälle johtamiselle ja innostavalle ilmapiirille. Kyse on taidoista joita voi oppia ja kehittää.

Valmennusohjelman sisältö

Ohjelma koostuu viidestä etäjaksosta. Voit valita joko yhden tai useamman jakson, tai osallistua koko ohjelmaan. Valmennus on vuorovaikutteinen tilaisuus ja se koostuu teorian lisäksi keskustelusta, pienryhmätöistä tai erilaisista harjoituksista. 

Mitä on hyvä vuorovaikutus?  Mitä on arvostava kuuntelu? Miksi sillä on niin suuri merkitys kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä? Miksi minun esihenkilönä tulisi siihen panostaa? Muun muassa näihin teemoihin pureudutaan tässä valmennuksessa.

Valmennuksen sisältöä:

 • Esimerkkejä erilaisista kuuntelijaprofiileista
 • Arvostavan kuuntelun periaatteet
 • Pääset tutkimaan millainen kuuntelija sinä itse olet
 • Miten voit kehittää arvostavan kuuntelun taitojasi

 

Valmennus on vuorovaikutteinen tilaisuus ja se koostuu teorian lisäksi keskustelusta, pienryhmätöistä tai erilaisista harjoituksista.

Valmennus on osa esihenkilön vuorovaikutustaidot -sarjaa. Voit osallistua sarjan yksittäisiin osiin tai ilmoittautua kaikkiin viiteen kerralla.

Me kaikki ansaitsemme työssämme palautetta. Oikea-aikainen palaute vahvistaa osaamisen kokemusta ja motivoi jatkamaan kohti tavoitetta. Kun vuorovaikutus toimii, palautteen antaminen on luonteva osa päivittäistä kanssakäymistä. Kyse on taidosta jota voi oppia ja kehittää.

Vaikuttava palaute:

 • Vahvistaa ihmisen osaamisen tunnetta
 • Kannustaa jatkamaan kohti tavoitetta
 • Rohkaisee kokeilemaan ja ottamaan riskejä
 • Tukee oppimista

 

On myös hyvä muistaa, että tarvitsemme kannustusta erityisesti matkalla, emme vasta maalissa! 

Ylläoleviin teemoihin pureudutaan tällä valmennuskerralla. Lisäksi pääset pohtimaan, mitä voit muuttaa omassa toiminnassasi ja miten kehität palautteen antamisen taitojasi.

Valmennus on vuorovaikutteinen tilaisuus ja se koostuu teorian lisäksi keskustelusta, pienryhmätöistä tai erilaisista harjoituksia.

 

Visio inspiroi, mutta vasta hyvin muotoiltu tavoite johtaa toimintaan – molempia siis tarvitaan! Valmennuksessa pureudutaan motivoivien ja kannustavien tavoitteiden luomiseen, olipa kyse sitten yhdestä henkilöstä, tiimistä tai koko työyhteisöstä.

Valmennuksen sisältöä:

 • Sisäiset motivaatiotarpeet
 • Kuinka ottaa motivaatiotarpeet huomioon tavoitteista sovittaessa
 • SMART muistisääntö
 • Kannustavan tavoitteen muistilista
 • Miten voit kehittää tavoitteen asettamisen taitojasi

 

Valmennus on vuorovaikutteinen tilaisuus ja se koostuu teorian lisäksi keskustelusta, pienryhmätöistä tai erilaisista harjoituksista.

Kuinka tarttua haastaviinkin tilanteisiin rohkeasti, kannustavasti ja arvostavalla asenteella? Ennen kuin toimit, mieti mikä merkitys tilanteeseen puuttumisella on itselle, työntekijälle, työyhteisölle ja yritykselle? Mitä tavoitetta se edistää? Kuinka muuttaa ongelmat tavoitteiksi ja tavoitteet toiminnaksi? Näitä teemoja pohditaan tässä valmennuksessa.

Koulutuksen sisältöä

 • Hyvä valmistautuminen tuottaa tulosta
 • Ratkaisukeskeinen lähestymistapa – ongelmista tavoitteisiin ja toimintaan
 • Haastavien tilanteiden kohtaamisen muistilista
 • Miten voit kehittää haastavien tilanteiden käsittelyn taitojasi

 

Valmennus on vuorovaikutteinen tilaisuus ja se koostuu teorian lisäksi keskustelusta, pienryhmätöistä tai erilaisista harjoituksista. 

Jokaisella ihmisellä on omat luontaiset vahvuutensa vuorovaikutuksessa. Yksi on hyvä kuuntelija, toinen taas saa asiat tehokkaasti eteenpäin, kolmas voi olla taitava tekemään kysymyksiä, jotka motivoivat keskustelukumppania itse löytämään ratkaisuja.

Valmentava esihenkilö tarvitsee kaikkia näitä rooleja. Tällä valmennuskerralla opetellaan rooleihin liittyviä taitoja ja sitä kuinka samankin keskustelun aikana voit joustavasti liikkua roolista toiseen. Oivallat myös omat vahvuutesi ja ne alueet joita on hyvä edelleen kehittää.

Tässä jaksossa voit hyödyntää aikaisemmissa valmennuksissa opittua!

Valmennus on vuorovaikutteinen tilaisuus ja se koostuu teorian lisäksi keskustelusta, pienryhmätöistä tai erilaisista harjoituksista.

"Konkreettinen ja hyvä valmennus, joka antoi selkeitä työkaluja itseluottamusta keskustelujen pitämiseen ja hyvän toimintamallin yritykselle."
Timo "Sir Lintsi" Linnamäki
Ravintoloitsija, Ravintolat: Muru, Pastis, Ultima ja Sue Ellen

Toteutamme valmennuksen organisaationne tarpeiden mukaisesti

Kunkin työpajan kesto on 2 tuntia. Suunnittelemme valmennusohjelman aina ryhmän tarpeiden mukaan. Suositeltava jaksojen väli on 3 – 4 viikkoa. Näin valmennusten välille jää riittävästi aikaa omaan työhön soveltamiseen. 

Kenelle valmennus soveltuu?

Ohjelma soveltuu hyvin kaikille johtamis- ja esihenkilötyötä tekeville henkilöille toimialasta riippumatta.

Hinta

5 – 10 hengen ryhmät, 950 Euroa + Alv. per ryhmä
Yli 10 hengen ryhmät 95 Euroa + Av. per osallistuja

Teemme myös asiakaskohtaisesti suunniteltuja lähivalmennuksia samoista teemoista

"Ota yhteyttä niin suunnitellaan valmennusohjelma joka palvelee juuri teidän tarpeitanne"