Positiivisuutta ja palautetta työpaja työyhteisöille

Me kaikki ansaitsemme saada palautetta työstämme

On tärkeää, että jokainen saa palautetta työstään. Ihmiset haluavat vahvistusta osaamiselleen, ja sille että he tekevät oikeita asioita. Kun vuorovaikutus toimii, niin tilaisuuksia kannustavan palautteen antamiseen avautuu luontevasti. Nämä tilanteet kannattaa käyttää hyväksi. Luottamuksen ja yhdessä tekemisen ilmapiirissä arvostetaan myös korjaavaa palautetta.

Kannustava palaute vaikuttaa myönteisesti sekä jokaiseen työntekijään että koko työyhteisöön

Tuo esille ihmisen vahvuudet ja kehittämiskohteet

Rohkaisee kokeilemaan ja oppimaan uutta

Pitää yllä uskoa onnistumiseen ja tukee näin motivaatiota

Osoittaa arvostusta ja välittämistä

Ylläpitää kokemusta oman työn merkityksestä

Vahvistaa ihmisen itsetuntoa

Voisitko sinä oppia käyttämään palautetta tehokkaammin omassa työssäsi? Kyllä, palautteen antaminen ja vastaanottaminen on taito, jossa voi aina kehittyä taitavammaksi!

Työpajan teemat

Palautteen merkitys yksilölle ja työyhteisölle

Palaute osana organisaation kulttuuria

Hyvän huomaaminen tässä hetkessä

Esihenkilön rooli myönteisen ilmapiirin rakentajana

Toteutus

Työpaja toteutetaan joko etänä tai lähivalmennuksena

Kesto 2 – 2,5 tuntia ryhmän koosta riippuen

Työpaja sisältää:

Inspiroivan alustuksen

Yhteistä keskustelua, ajatustenjakoa ja kollegatukea

Pari- ja pienryhmätöitä

 Työpajan toteutuksesta vastaa ratkaisukeskeinen valmentaja (IASTI sertifioitu Coach). 

Kenelle tämä soveltuu?

Esihenkilöille, työyhteisöille ja tiimeille toimialasta riippumatta. 

Hinta

5 – 10 hengen ryhmät, 950 Euroa + Alv. per ryhmä
Yli 10 hengen ryhmät 95 Euroa + Av. per osallistuja

"Ota yhteyttä niin suunnitellaan valmennusohjelma joka palvelee juuri teidän tarpeitanne"