Kirjoittaja: Sami Kivinen

Olisi kiva sanoa että on olemassa viisasten kivi siitä miten toiset ihmiset tulee kohdata. Vastaus joka toimii kaikille ja kaikissa tilanteissa. Tietyssä mielessä tällaisia vastauksia voi kyllä antaa, kunhan vastaus on periaatteellinen kuten ”kohtele toisia kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan”, mutta olisiko olemassa käytännön vastaus? Tietyssä mielessä kyllä ja tietyssä mielessä ei. Anna kun alustan.

Esimerkiksi Albert Ellis (1913 – 2007), rationaalis-emotionaalisen käyttäytymisterapian kehittäjä, tiivisti että ihminen on yhtäaikaisesti tekijä, kokija, tuntija ja ajattelija. Nämä puolet ovat kaikessa olemisessamme läsnä jossain mittasuhteessa. Me havainnoimme ympäristöämme aistein. Me koemme tunteita joka hetki. Me liikumme tai toimimme jollain tapaa. Järkeilemme, ajattelemme ja haaveilemme. A. Ellisin yhdeksi perinnöksi voi katsoa, että hän halusi perustella kuinka järjen, tunteiden ja käytöksen parempi harmonia saa aikaan parempaa vointia.

Jos allekirjoitat edellisen kappaleen ajatuksen niin voinee todeta, että jokaisessa meissä on (vähintäänkin) neljä eri puolta. Tästä tulee minun mielestäni kiinnostava hyppäys nykyhetkeen ja erilaisiin liike-elämän ja ihmissuhdetaitojen oppaisiin. Oletko kuullut Thomas Eriksonin kirjasta Idiootit ympärilläni (tai Idiootit jossain eri kontekstissa)? Todennäköisesti olet. Hän jakoi ihmiset neljään eri värityyppiin sen mukaan kuinka kukakin toimii.

Vähemmän tunnetumpi jako on, vaikkapa J-P Jakosen ja Matti Kamppisen kirjassa Kokonaisuuden näkemisen taito, oleva jako neljään: On visionäärejä, toimijoita, vuorovaikuttajia ja systeemikkoja. Tässäkään jaossa harvoin kukaan on jotain yhtä piirrettä ehdottomasti vaan kaikkia näitä eri mittasuhteissa.

Tai vaikkapa Isotalus ja Rajalahti puhuessaan vuorovaikutuksesta erittelevät kuuntelemista 4 profiiliin: Ihmisiin suuntautunut myötäeläjä, toimintaan suuntautunut tavoitteellistaja, aikasuuntautunut aikataulussa pysyjä ja asiakeskeisesti tilanteita lähestyvä kuuntelija.

MITEN SITTEN KOHDATA TOISET IHMISET?

Tässä oli neljä esimerkkiä malleista joiden mukaan on mahdollista hahmottaa toisia ihmisiä. Miten sitten kohdata toiset? Mun vinkki. Älä syöksy miettimään pikakelauksella millaisia toiset ovat, jotta tämä asia olisi sitten pois sun to-do-listalta, vaan pyri selvittämään itsellesi, millainen itse olet. Sinun ja minun koko loppuelämä on toisten kanssa olemista ja kommunikointia. Sen jälkeen havainnoi ympäristöäsi, ei kategorisoidaksesi sitä pikaisesti vaan miettiäksesi miten sinun ainutlaatuinen tapasi olla ja kommunikoida osuu toisten ainutlaatuisiin tapoihin olla ja vaihtaa ajatuksia. Ole utelias siitä millaisia havaintoja teet ja miten saat hommat toimimaan, vaikka sen hetkinen keskustelukumppanisi olisi mielestäsi kuinka erilainen kuin sinä. Nimittäin, jos kaikki olisivat juuri samanlaisia kuin sinä, se vasta kauheata olisikin.

Vastaa